•  

     

    KONZULTAČNÉ HODINY-2020/2021

     

    Meno a priezvisko

    pondelok

    utorok

    streda

    štvrtok

    piatok

    Alena Reznická

     

     

     

     1305-1340

     

    Petrana Straková

     

     

     

     1305-1340

     

    Radoslav Borovský

     

     

     

    1305-1340

     

    Miroslava Malichová

    1305-1340

     

     

     

    Alžbeta Točeková

     


     

     1305-1340

     

    Zuzana Vybíralová

      1305-1350

     

     

     

     

    Lucia Hajkovská

         1305-1350    

    Ivana Bjalončíková

     

     


     1315-1400

     

    Katarína Horská

     

     1305-1350

     

     

    Pavlína Dubjelová


     1305-1350

     

     

     

    Miroslav Svitana

     1315-1400

     

     

     

    Mária Vašašová


    1305-1350

     

     

     

    Martin Gurecký

    1305-1350

     

     

     

     

    Marta Kačmárová

     1315-1400

     

     

     

    Alena Hanakovičová

     


     1130-1330

     

     

    Radka Britaňáková

     

     


     1315-1400

     

    Jana Rusiňáková

     

     


     

     

    Anna Mrázová


     

     1305-1350

     

     

    Nataša Kovalská

     

     1305-1350

     

     

    Zuzana Ihrová

     

     

     1305-1350


    Simona Tobolová Gaczyňská

     

     1305-1350

     

     

    Branislav Hanisko

     

    1305-1350

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola Toporec
   • skola@zstoporec.edu.sk
   • 052/4594137
   • Základná škola, Školská 7/6, 059 95 Toporec
   • 3615895O
 • Fotogaléria

  • Mesiac úcty k starším
  • Šarkaniáda
  • Jeseň na 1. stupni
  • Jesenné aranžovanie
  • Zachráňme si Zem - Súťaž v zbere plastových fliaš a vrchnákov
  • Deň otvorených dverí SŠ v Kežmarku
  • Pytagoriada
  • Vesmír očami detí
  • Karneval
  • Valentínska pohľadnica
  • Miss bábika
  • Mikulášsky turnaj