•  

   ZOZNAM ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

    

   I.stupeň:

   1. Slovenčina a matematika hravo

   Miroslava Malichová – III.A – streda – 1130 - 1305

    

   II.stupeň :

   1. Čitateľský krúžok

   Pavlína Dubjelová – utorok, streda – 1315  - 1415

   2. Pohodová matematika

   Zuzana Vybíralová – pondelok – 1330 – 1530

   3. Spoločenské hry - 2.stupeň

   Martin Gurecký – piatok – 1330 - 1530

   4. Tanečný krúčok

   Radka Britaňáková – piatok – 1330 - 1530

   5. Internetový krúžok

   Marta Kačmárová – piatok – 1330 - 1530

   6. Výtvarný krúžok

    – piatok – 1330 - 1530

    

  • Kontakty

   • Základná škola Toporec
   • skola@zstoporec.edu.sk
   • 052/4594137
   • Základná škola, Školská 7/6, 059 95 Toporec
   • 3615895O
 • Fotogaléria

  • Mesiac úcty k starším
  • Šarkaniáda
  • Jeseň na 1. stupni
  • Jesenné aranžovanie
  • Zachráňme si Zem - Súťaž v zbere plastových fliaš a vrchnákov
  • Deň otvorených dverí SŠ v Kežmarku
  • Pytagoriada
  • Vesmír očami detí
  • Karneval
  • Valentínska pohľadnica
  • Miss bábika
  • Mikulášsky turnaj