• Vitajte na stránkach našej školy
    • Naša škola
     • Mesiac úcty k starším

      28. 10. 2020

      Čas plynie, ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa v určitých chvíľach zastavíme. Nie nadarmo práve október je mesiacom úcty k starším.

      Málo stačí človeku ku šťastiu a nám k dobrému skutku. Niekedy je to len úsmev, často obyčajný pozdrav či prianie pekného dňa.

      Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším deti v škole vyrobili rôzne pozdravy pre babičky a dedkov.

     • Šarkaniáda

      28. 10. 2020

      Keď zafúka priaznivý vietor na jeseň, prichádza ideálny čas, aby šarkany zaplnili nebo nad Toporcom.

      Preto žiaci 1. - 4. ročníka neváhali a zapojili sa do súťaže o najkrajšieho šarkana.

      Vyrobili si ich na hodinách výtvarnej výchovy a z ich dielne vychádzali šarkany jeden krajší ako druhý: farebný, menej farebný, dlhý chvost, krátky chvost, veľký šarkan, malý šarkan.

     • Jeseň na 1. stupni

      28. 10. 2020

      Október – symbol jesene, keď príroda naberá na svojej kráse plnosťou rôznych farieb. Deti v škole zdobili triedy v duchu farieb a námetov jesene.

      PaedDr. Miroslava Malichová

      Jeseň pani bohatá,
      farbí stromy do zlata,
      premaľúva celý sad.
      Zletel vietor šiky-miky,
      hojdá všetky konáriky,
      vraj by stromy zobliecť rád...

     • Jeseň v našej škole

      27. 10. 2020

      Aj v tomto školskom roku sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže

      „ Jesenné aranžovanie“.

      Naši žiaci zhotovili krásne jesenné práce. Využili pri tom plody jesene: šípky, tekvice, gaštany, šišky, slnečnice, orechy a samozrejme pestrofarebné listy, ktoré sfarbila do nádherných farieb jeseň. Veď nie nadarmo sa vraví: „ Jeseň – Pani bohatá farbí lístie do zlata. Tieto práce vniesli do našej školy atmosféru tohto krásneho ročného obdobia.

     • Dištančné vzdelávanie

      26. 10. 2020

      Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 23.októbra 2020 prechádzajú žiaci druhého stupňa od pondelka, t.j. 26.10.2020 do odvolania na dištančné vzdelávanie.

      Pokyny žiaci dostali od svojich triednych učiteľov v piatok 23. októbra 2020.

      Dištančné vyučovanie je povinné a berie sa ako povinnosť, platia tie isté podmienky, ako keby boli žiaci v škole.

     • Besedy s CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) Kežmarok

      22. 10. 2020

      Vo štvrtok 22.10.2020 nás opäť navštívili psychologičky, ktoré sa venovali žiakom v nasledujúcich triedach: V 5.A a B triedach riešili so žiakmi problémy súvisiace s ich adaptáciou na II. stupeň ZŠ a témou bola aj Komunikácia, empatia, asertivita. Pre mnohých našich piatakov je situácia o to náročnejšia, že do školy musia prvý-krát dochádzať z obcí Jurské a Ihľany. V 6.A triede sa na základe odporúčaní triednej učiteľky venovali téme: Osobnosť, sebavedomie a sebaúcta. V 6.B triede bolo potrebné riešiť agresívne správanie a preto sme zvolili tému: Agresivita a šikana. V 7.B triede žiaci mali možnosť diskutovať na tému: Osobnosť, sebavedomie a sebaúcta a v 8.B sa rovnako ako v 6.B riešila téma: Agresivita a šikana, nakoľko sa problém dotýkal oboch tried. Veríme, že besedy boli pre žiakov prínosom a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

  • Odkazy

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 30. 10. 2020
  • Fotogaléria

   • Mesiac úcty k starším
   • Šarkaniáda
   • Jeseň na 1. stupni
   • Jesenné aranžovanie
   • Zachráňme si Zem - Súťaž v zbere plastových fliaš a vrchnákov
   • Deň otvorených dverí SŠ v Kežmarku
   • Pytagoriada
   • Vesmír očami detí
   • Karneval
  • Kontakty

   • Základná škola Toporec
   • skola@zstoporec.edu.sk
   • 052/4594137
   • Základná škola, Školská 7/6, 059 95 Toporec
   • 3615895O
 • Fotogaléria

  • Mesiac úcty k starším
  • Šarkaniáda
  • Jeseň na 1. stupni
  • Jesenné aranžovanie
  • Zachráňme si Zem - Súťaž v zbere plastových fliaš a vrchnákov
  • Deň otvorených dverí SŠ v Kežmarku
  • Pytagoriada
  • Vesmír očami detí
  • Karneval
  • Valentínska pohľadnica
  • Miss bábika
  • Mikulášsky turnaj