• Vitajte na stránkach našej školy
    • Naša škola
     • OZNAM PRE ŽIAKOV 6. - 9.ROČNÍKA

      15. 6. 2020

      Základná škola v Toporci oznamuje rodičom a žiakom 6. -9.ročníka, že od 22.6.2020 sa škola NEOTVÁRA, vzdelávanie naďalej prebieha dištančnou formou. Žiaci 6. -9.ročníka odovzdajú učebnice v septembri.

      Žiaci 1.- 5.ročníka pokračujú ďalej ako doteraz.

      Platí, že prezenčná forma vzdelávania je dobrovoľná.

     • Prevádzka a vnútorný režim školy od 1.júna 2020

      26. 5. 2020
      • Ministerstvo školstva umožňuje od 1. 6. 2020 zriaďovateľom otvorenie 1. až 5. ročníka základných škôl a školských klubov detí. Na základe rozhodnutia ministra a zriaďovateľa našej základnej školy, vzhľadom na dobré miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na personálne, m
     • Informácie k prijímačkám na SŠ

      29. 4. 2020

      Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:

     • Oznam pre rodičov a žiakov

      26. 4. 2020

      Na základe návrhu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách za II.polrok školského roka 2019/2020, pedagogická rada ZŠ Toporec, schválila nasledovné uznesenie:

      Záverečné hodnotenie žiakov bude realizované formou kombinovaného hodnotenia, t.j. klasifikácia formou známky, resp. slovného hodnotenia.

     • Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy a osemročné gymnázia

      16. 4. 2020

      Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

     • ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

      14. 4. 2020

      Základná škola Toporec oznamuje rodičom, že zápis do 1.ročníka na školský rok 2020/2021 sa uskutoční

      dňa 16.apríla 2020 /štvrtok/ od 9.00 hod. v budove základnej školy.

      K zápisu je potrebné predložiť: - rodný list a zdravotný preukaz dieťaťa,

      - občiansky preukaz zákonného zástupcu,

  • Odkazy

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 6. 7. 2020
  • Fotogaléria

   • Zachráňme si Zem - Súťaž v zbere plastových fliaš a vrchnákov
   • Deň otvorených dverí SŠ v Kežmarku
   • Pytagoriada
   • Vesmír očami detí
   • Karneval
   • Valentínska pohľadnica
   • Miss bábika
   • Mikulášsky turnaj
   • Hviezdoslavov Kubín
  • Kontakty

   • Základná škola Toporec
   • skola@zstoporec.edu.sk
   • 052/4594137
   • Základná škola, Školská 7/6, 059 95 Toporec
   • 3615895O
 • Fotogaléria

  • Zachráňme si Zem - Súťaž v zbere plastových fliaš a vrchnákov
  • Deň otvorených dverí SŠ v Kežmarku
  • Pytagoriada
  • Vesmír očami detí
  • Karneval
  • Valentínska pohľadnica
  • Miss bábika
  • Mikulášsky turnaj
  • Hviezdoslavov Kubín
  • Vianočný program
  • Advent v 1. ročníku
  • Olympiáda z Dejepisu, Občianskej náuky a Ľudských práv