• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2019/2020

  • Okresné kolo

   • Samuel Klimek
   • 3. miesto
   • Šaliansky Maťko – Kežmarok
   • Okresné kolo
   • Slovenský jazyk a literatúra
   • Simona Kuligová
   • špeciálne ocenenie za prácu s publikom
   • Šaliansky Maťko – Kežmarok – 1. stupeň
   • Okresné kolo
   • Slovenský jazyk a literatúra
   • Ruženka Gabčová
   • 1. miesto
   • Miss bábika – obvodové kolo - Spišská Belá
   • Okresné kolo
   • Hudobná výchova
   • Sofia Pompová
   • 3. miesto
   • Miss bábika – obvodové kolo - Spišská Belá
   • Okresné kolo
   • Hudobná výchova
  • Školské kolo

   • Alexandra Varcholová
   • 1. miesto
   • Olympiáda z ľudských práv
   • Školské kolo
   • Občianska výchova
   • Valentína Oračková
   • 2. miesto
   • Olympiáda z ľudských práv
   • Školské kolo
   • Občianska výchova
   • Denis Bernatek
   • 3. miesto
   • Olympiáda z ľudských práv
   • Školské kolo
   • Občianska výchova
   • Lucia Štepaniaková
   • 1. miesto
   • Olympiáda z občianskej náuky 9.ročník
   • Školské kolo
   • Občianska náuka
   • Ivana Regecová
   • 2. miesto
   • Olympiáda z občianskej náuky 9.ročník
   • Školské kolo
   • Občianska náuka
   • Gustáv Oračko
   • 3. miesto
   • Olympiáda z občianskej náuky 9.ročník
   • Školské kolo
   • Občianska náuka
   • Matúš Kačur
   • 1. miesto
   • Olympiáda z občianskej náuky 8.ročník
   • Školské kolo
   • Občianska náuka
   • Samuel Strakula
   • 2. miesto
   • Olympiáda z občianskej náuky 8.ročník
   • Školské kolo
   • Občianska náuka
   • Matúš Zemianek
   • 3. miesto
   • Olympiáda z občianskej náuky 8.ročník
   • Školské kolo
   • Občianska náuka
   • Nikola Pompová
   • 1. miesto
   • Olympiáda z občianskej náuky 6.ročník
   • Školské kolo
   • Občianska náuka
   • Kristián Bednarčík
   • 2. miesto
   • Olympiáda z občianskej náuky 6.ročník
   • Školské kolo
   • Občianska náuka
   • Dávid Zamkovský
   • 3. miesto
   • Olympiáda z občianskej náuky 6.ročník
   • Školské kolo
   • Občianska náuka
   • Patrícia Boguská
   • 1. miesto
   • Olympiáda z občianskej náuky 7.ročník
   • Školské kolo
   • Občianska náuka
   • Jiří Pompa
   • 2. miesto
   • Olympiáda z občianskej náuky 7.ročník
   • Školské kolo
   • Občianska náuka
   • Lukáš Horváth
   • 3. miesto
   • Olympiáda z občianskej náuky 7.ročník
   • Školské kolo
   • Občianska náuka
   • Adriána Pompová
   • 2. miesto
   • Hviezdoslavov Kubín – poézia - 3. kategória
   • Školské kolo
   • Slovenský jazyk a literatúra
  • Kontakty

   • Základná škola Toporec
   • skola@zstoporec.edu.sk
   • 052/4594137
   • Základná škola, Školská 7/6, 059 95 Toporec
   • 3615895O
 • Fotogaléria

  • Mesiac úcty k starším
  • Šarkaniáda
  • Jeseň na 1. stupni
  • Jesenné aranžovanie
  • Zachráňme si Zem - Súťaž v zbere plastových fliaš a vrchnákov
  • Deň otvorených dverí SŠ v Kežmarku
  • Pytagoriada
  • Vesmír očami detí
  • Karneval
  • Valentínska pohľadnica
  • Miss bábika
  • Mikulášsky turnaj