• ODPORÚČANIE PRE ŽIAKOV 9.ROČNÍKA

      V rámci prípravy na Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka (Testovanie 9 2020) žiakom a ich rodičom

      odporúčame pri príprave na Testovanie 9 2020 využiť testy z minulých ročníkov, ktoré sú zverejnené

      na internetovej stránke www.nucem.sk, v časti Testovanie 9 ► Dokumenty na stiahnutie v jednotlivých

      školských rokoch.

     • PRERUŠENÉ VYUČOVANIE

      V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19 vydalo MŠVVaŠ SR usmernenie pre školy školské zariadenia. 

       Na základe tohto usmernenia a z dôvodu ROZHODNUTIA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti so šírením koronavírusu, Riaditeľstvo Základnej školy v Toporci oznamuje,

      že od 13.marca 2020 do 27.marca 2020 vrátane bude ZŠ TOPOREC  zatvorená. 

      Je prísne zakázané vstupovať do priestorov školy a telocvične.

      Prosíme rodičov, žiakov a učiteľov, aby sledovali oznamy na web stránke školy.

     • Koronavírus

      KORONAVÍRUS - COVID-19

      V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, dovoľujeme si Vám oznámiť, že všetky výlety, exkurzie, kultúrne, športové a predmetové súťaže sú zrušené. Všetky sa presúvajú na iný termín, o ktorom Vás budeme včas informovať. 

  • Kontakty

   • Základná škola Toporec
   • skola@zstoporec.edu.sk
   • 052/4594137
   • Základná škola, Školská 7/6, 059 95 Toporec
   • 3615895O
 • Fotogaléria

  • Zachráňme si Zem - Súťaž v zbere plastových fliaš a vrchnákov
  • Deň otvorených dverí SŠ v Kežmarku
  • Pytagoriada
  • Vesmír očami detí
  • Karneval
  • Valentínska pohľadnica
  • Miss bábika
  • Mikulášsky turnaj
  • Hviezdoslavov Kubín
  • Vianočný program
  • Advent v 1. ročníku
  • Olympiáda z Dejepisu, Občianskej náuky a Ľudských práv