• Európsky týždeň boja proti drogám

      Tretí novembrový týždeň je Európskym týždňom boja proti drogám (od 18. do 22. novembra). V tomto období sme sa preto vo zvýšenej miere venovali tejto problematike. 20. november je navyše Medzinárodným dňom bez fajčenia. S negatívnym fenoménom „FAJČENIE“ sa stretávame pomerne často a dokonca už aj u našich najmenších žiakov.

      Hlavnou témou bola preto prevencia v súvislosti s fajčením, zvýšená informovanosť o jeho negatívnom vplyve na ľudský organizmus a tiež aj riziká ochorení, ktoré fajčenie spôsobuje. Hlavným cieľom bolo presvedčiť našich žiakov, aby sa vyhli skúsenosti s fajčením, vzdali sa tejto drogy kým je ešte čas. V škole sme organizovali rôzne aktivity, vďaka ktorým sa žiaci dozvedeli množstvo zaujímavých informácií a mali možnosť diskutovať so svojimi učiteľmi okrem iného aj o následkoch fajčenia. Žiaci na I. stupni sa venovali aj zdravému životnému štýlu, ktorý spestrili prípravou a ochutnávkou zdravých jedál.  Na záver sa žiaci zapojili do súťaže o najpútavejší plagát, ktorý odzrkadľoval ich postoj k fajčeniu a drogám. Spoločne sme tak vytvorili 11 plagátov a na základe hlasovania žiakov, učiteľov a dokonca i ostatného personálu školy  sme vybrali tie najkrajšie. (viď foto).

      Výsledky hlasovania žiakov:

      1.miesto – 7.A – 15 bodov

      2.miesto – 9. roč. – 10 bodov

      3.miesto – 8. roč. – 9 bodov          

       

      Výsledky hlasovania personálu školy:

      1.miesto – 9. roč. – 45 bodov

      2.miesto – 7.A – 27 bodov

      3.miesto – 8. roč. – 18 bodov       

       

      Výsledky hlasovania žiakov aj personálu školy spolu:

      1.miesto – 9. roč. – 55 bodov

      2.miesto – 7.A – 42 bodov

      3.miesto – 8. roč. – 27 bodov

       

      Všetkým žiakom ďakujeme za snahu a naozaj krásne práce.  Najvyšší počet bodov získali naši deviataci, ktorým srdečne gratulujeme.

                    

       

     • Týždeň zdravej výživy

      Každý školák dobre vie,

      zdravá strava boduje.

      Preto zdravú stravu stále jedz

      a budeš hneď športovec.

      Celý týždeň sme sa v škole snažili zdravšie jesť, všímať si, čo si kladieme na tanier a čo jeme na desiatu.  

      V pondelok - rozprávali sme o zdravej a nezdravej strave a našich návykoch. Rozdeľovali sme potraviny do dvoch skupín na zdraviu prospešné a zdraviu škodlivé. Mladší žiaci sa učili triediť ovocie a zeleninu.  

      V utorok – žiaci si doniesli mliečnu desiatu, rôzne mliečne výrobky. Spoločne sme pripravili ochutnávku z mliečnych výrobkov – chutné nátierky, syry, korbáčiky. Každý sa snažil všetko pekne naukladať na tanier a tácku.

      V stredu sme si urobili ochutnávku ovocia a zeleniny.

      Vo štvrtok a piatok -  žiaci spoločne s vyučujúcimi robili , plagáty, projekty a nástenky o zdravej strave.

      Žiakom sa táto aktivita veľmi páčila- veď  v  škole mali hostinu.                                                                                                     

                                                                                                                       PaedDr. M.  Malichová

                                                                         

     • Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a CO.

      V mesiaci október sa naša škola  zapojila do výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“, ktorú vyhlásilo Ministerstvo vnútra prostredníctvom sekcie krízového riadenia v spolupráci s okresnými úradmi.

      Žiaci svojimi prácami vyjadrili svoju predstavu o civilnej ochrane a o jednotnom európskom čísle tiesňového volania 112.

       

      S tohtoročnou témou súťaže  „Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne.“

       si najlepšie poradili títo žiaci:

       

      Matúš Čepišák                               z 1 triedy

      Ružena Gabčová                            z 2   triedy

      Kristína Šoltésová                          z 3   triedy

      Anna Mária Pompová                     zo 4   triedy

      Samuel Klimek                              z 5.A   triedy

      Benjamín Roman                           zo 6.A triedy

      Ondrej Pompa                               zo 7.B triedy

      Nikolas Kasenčák                           z 8.A triedy

      Lucia Štepaniaková                        z 9 triedy

      Peter Funket                                 z 9 triedy

       

      Víťazom srdečne blahoželáme!

       

     • Záložka do knihy spája školy

      Už ôsmy rok sa naša škola zapája do medzinárodného projektu s názvom Záložka do knihy spája školy. Cieľom projektu je vzbudiť u žiakov záujem o čítanie kníh, motivovať ich k tomu, aby si vyberali knihy, ktoré sú blízke ich veku a záujmom, a aby v sebe objavili záľubu v čítaní kníh.

      Projekt každoročne spája mnohé školy zo Slovenska a z Čiech, z ktorých žiaci vyrábajú záložky do kníh podľa vlastnej fantázie. Inšpiráciou im môže byť každoročná téma projektu. Tento rok organizátori vybrali tému: List za listom- baví ma čítať. Vyrobené záložky potom posielajú partnerskej škole, ktorú určujú organizátori projektu.

      V školskom roku 2019/20 bola našou partnerskou školou Základná škola zo Žemberoviec ( Nitriansky kraj). Nami vyrobené záložky sme poslali žiakom do Žemberoviec, aby sme sa potešili záložkám od nich. Všetky doručené záložky rozdáme žiakom, ktorí sa zapojili do tohto pekného projektu.

      Na fotkách si môžete pozrieť pekné výtvory našich žiakov. Aj tento rok sme spomedzi všetkých vybrali tie najkrajšie záložky. Vytvorili ich

                 Anna Mária Pompová a Stanislava Mišalková zo 4.A,

                 Laura Pompová z 3.A

                 Samko Klimek z 5.A

                 Lukáš Horváth zo 7. A

                 Ivana Horváthová zo 7.A

                 a nepodpísaní autori z 2.A

               

     • Medzinárodný deň školských knižníc

      Jeseň už zavítala k nám. S jeseňou sa „prihlásil“ aj sviatok všetkých školských knižníc – Medzinárodný deň školských knižníc. Uskutočňuje sa každoročne  stále štvrtý októbrový pondelok. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Predsa aj knihy musia oslavovať! 

      Tento deň pripadol na 28.10.2019. Na našej škole prebiehala akcia „Starší žiaci čítajú mladším“. Žiaci zo 7.A Zuzana Kačurová a Michal Vrlík, z 8.A Nikolas Kasenčák prečítali zaujímavé rozprávky žiakom z prvého stupňa. Tí následne diskutovali o texte. Ich úlohou bolo vytvoriť vhodnú ilustráciu k danej rozprávke.

  • Kontakty

   • Základná škola Toporec
   • skola@zstoporec.edu.sk
   • 052/4594137
   • Základná škola, Školská 7/6, 059 95 Toporec
   • 3615895O
 • Fotogaléria

  • Mesiac úcty k starším
  • Šarkaniáda
  • Jeseň na 1. stupni
  • Jesenné aranžovanie
  • Zachráňme si Zem - Súťaž v zbere plastových fliaš a vrchnákov
  • Deň otvorených dverí SŠ v Kežmarku
  • Pytagoriada
  • Vesmír očami detí
  • Karneval
  • Valentínska pohľadnica
  • Miss bábika
  • Mikulášsky turnaj