• Olympiáda z Dejepisu, Občianskej náuky a Ľudských práv

      Tak ako aj po minulé roky aj tento školský rok 2019/2020 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z Dejepisu, Občianskej náuky a Ľudských práv.

      vyhodnotenie jednotlivých tried a jednotlivých ročníkoch:

      DEJ – 6.A. – 1.Veronika Gáborová        2. Matúš Zamkovský           3. Dalibor Gábor

      OBN – 6.A. – 1.Nikola Pompová           2. Kristián Bednarčík           3. Dávid Zamkovský

       

      DEJ – 7.A. – 1.Zuzana Kačúrová           2. Filip Bačo                       3. Michal Vrlík

      OBN – 7.A. – 1.Patrícia Boguská           2. Jirko Pompa                   3. Lukáš Horváth

       

      DEJ – 8.A. – 1.Nikolas Kasenčák           2. Matúš Kačur                   3. Matúš Zemianek

      OBN – 8.A. – 1.Matúš Kačur                   2. Samuel Strakula             3. Matúš Zemianek

       

      DEJ – 9.A. – 1.Tomáš Zemianek           2. Peter Funket          3. Peter Kačur

      OBN – 9.A. – 1.Lucia Štepaniaková      2. Ivana Regecová      3. Gustáv Oračko

      Ľudské práva – 9.A. - 1.Alexandra Varcholová   2. Valentína Oračková  3. Denis Bernatek

       

     • Vyhodnotenie olympiády z ANJ

      Vyhodnotenie olympiády z ANJ – kategória 1A

       

      Dátum konania školského kola: 16.12.2019

      Počet žiakov: 13 (3 žiaci z 5.A, 6 žiakov zo 6.A a 4 žiaci zo 7.A triedy)

      Zodpovedný učiteľ: A. Hanakovičová

       

      Stanislav Gabčo, 7.A            1. miesto

      Michal Vrlík, 7.A                     2. miesto

      Lenka Kovalčíková, 6.A        3. miesto

      Andrej Kubala, 6.A                3. miesto

       

       

       

      Vyhodnotenie olympiády z ANJ – kategória 1B

       

      Dátum konania školského kola: 13.12.2019

      Počet žiakov: 8 (2 žiaci z 8.r. a 6 žiakov z 9.r.)

      Zodpovedný učiteľ: A. Hanakovičová

       

       

      Adriana Pompová, 9.r.            1. miesto

      Alexandra Varcholová, 9.r.     2. miesto

      Peter Kačur, 9.r.                       2. miesto

       

       

      * kategória 1A = žiaci 5., 6. a 7. ročníka, 1B = žiaci 8. a 9. ročníka, testované oblasti: Listening, Reading, Grammar, Vocabulary

      Úspešnosť – min. 60%

     • Vianočné tvorivé dielne

      Dňa 13. a 18.12.2019 sa v našej základnej škole uskutočnili vianočné tvorivé dielne, ktorých sa zúčastnili deti z prvého stupňa.

      Tvorili sme vianočné pozdravy, darčekovú krabičku na drobnosti, betlehem. Ako každý rok školou rozvoniavali aj vianočné medovníčky. Atmosféru dopĺňali vianočné piesne a koledy.  Vládla pohodová a kreatívna vianočná nálada.

                                                                                                                                                       Miroslava Malichová

     • Vianočné aranžovanie 2019

      Blížia sa najkrajšie sviatky v roku. Na Vianoce sa pripravujú rodičia, starí rodičia, ale najviac sa na Vianoce tešia deti. Preto sa aj tento rok už tradične zapojili do súťaže: Vianočné aranžovanie. Vytvorili nádherné vianočné ikebany, adventné vence a iné vianočné ozdoby, ktoré vniesli do našej školy atmosféru Vianoc.

      . Ich tvorivosť a kreativitu obdivujú nielen učitelia, ale aj rodičia, ktorí sa často pri tejto výstavke vianočných ozdôb na chvíľu pozastavia a tešia sa z týchto krásnych výtvorov svojich detí.

       

      Vyhodnotenie: 1.stupeň:     1. miesto : Daniela Pompová  - 4.A

                                                  2. miesto   Diana Pompová  -  3.A

                                                                    Laura Dunková   -  4.A

                                                  3. miesto : Anna Mária Pompová – 4.A

                                                                   Pavol Sivák a Nikolas Oračko – 4.A

       

                               2. stupeň:   1. miesto  : Peter Kačur – 9.A

                                                  2. miesto  : Alexandra Varcholová – 9.A

                                                                    Filip  Kačur – 5.A

                                                                    Lucia Štepaniaková – 9.A

                                                 3. miesto :  Adriana Pompová – 9.A

                                                                   Ivana Pompová – 9.A

                                                                   Vianočné ozdoby -  9.A       

                                                                    Paulínka Čupková a Natália Strakuľová – 5.A

       

      Všetkým žiakom ďakujeme a tešíme sa, že na budúci rok nás zase prekvapia svojím vianočným aranžovaním.

     • Výchovný koncert

      9. 12. 2019 sme sa stretli s Michalom Smetankom, ktorý sa venuje ľudovej kultúre.

      V hodinovom programe nás zasvätil do tajov zvukov ľudových hudobných nástrojov, oboznámil s históriou nástrojov a ich používania, výrobou nástrojov, porozprával o pastierskej kultúre Slovenska.

      Michal Smetanka sa venuje nielen hudobnej interpretácii, ale aj kompozícii a výrobe hudobných nástrojov, prevádzkuje súkromné múzeum hudobných nástrojov.

                                                                                                                   Mgr. Alžbeta Točeková

     • PRIVÍTANIE SVÄTÉHO MIKULÁŠA

      Mikuláš, Mikuláš, čo nám len do okna dáš?

      Veľkým lásky, radosti, malým veľa sladkostí.

      V piatok sme v našej základnej škole privítali svätého Mikuláša, ktorý prišiel pozdraviť deti. Jeho príchod už z diaľky oznamovalo zvonenie zvončekov jeho pomocníkov - anjela a dvoch čertov.

      Mikuláš všetky deti privítal, pozrel si pestrý program tančekov, pesničiek, básničiek a vinšov žiakov jednotlivých tried. Potom už nastala očakávaná chvíľa, keď sa pri ňom postupne vystriedali žiaci prvého až štvrtého ročníka. Deti boli obdarované balíčkom sladkostí od Mikuláša. Mikulášske dopoludnie sa vydarilo. Svedčili o tom rozžiarené očká detí.   

                                                                                                               M. Malichová

     • Projekt – My family -3. Ročník

      V mesiaci december si žiaci 3. ročníka pripravili svoj prvý projekt o svojej rodine. Do tejto práce zapojili žiaci nielen svojich rodičov, ale aj starších súrodencov. Krásne práce plné fantázie a kreativity sme vystavili na nástenke. Tešíme sa na ďalšie projekty.

                                                                                                                         Mgr. Radoslav Borovský

     • Šalianský Maťko

      Dňa 29. novembra 2019 sa recitátori ZŠ Toporec zúčastnili školského kola prednesu slovenskej povesti Šalianský Maťko.

      V prevej kategórii súťažili: Simona Kuligová (3.A), Viktória Pompová (3.A), Simona Žigová (2.A), Diana Pompová (2.A), Sofia Pompová (2.A) a Ruženka Gabčová (2.A). V druhej kategórii medzi sebou bojovali: Samuel Klimek (5.A), Paulína Čupková (5.A), Natália Strakulová (5.A), Anna Mária Pompová (4.A) a Tomáš Kulig (4.A). Tretiu kategóriu reprezentovali: Michal Mišalko (6.A), Veronika Gáborová (6.A) a Zuzana Kačurová (7.A).

      Výsledky:

      1. kategória:      1. SIMONA KULIGOVÁ

                                 2. VIKTÓRIA POMPOVÁ

                                 3. RUŽENKA GABČOVÁ

      2. kategória:      1. SAMUELA KLIMEK

                                 2. PAULÍNKA ČUPKOVÁ, NATÁLIA STRAKULOVÁ

                                 3. ANNA MÁRIA POMPOVÁ, TOMÁŠ KULIG

      3. kategória:      1. ZUZANA KAČUROVÁ

                                 2. VERONIKA GÁBOROVÁ

                                 3. MICHAL MIŠALKO

      Zúčastneným ďakujeme a postupujúcim prvým miestam držíme prsty na okresnom kole!

     • Všetkovedko

      Aj v tomto školskom roku sa žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili celoslovenskej súťaže „Všetkovedko“. Veríme ,že v súťaži o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa našim žiakom darilo. Výsledky tejto súťaže budú zverejnené pred Vianocami 20. decembra 2019. Všetkým držíme palce.

       

                                                                                                                                     Mgr. Radoslav Borovský

     • iBOBOR

      13. ročníka informatickej súťaže s názvom iBOBOR sa tento rok zúčastnilo až 89 768 žiakov z 1 116 škôl z celého Slovenska. Našu školu reprezentovalo 22 súťažiacich v kategóriách: „BOBRÍK, BEMJAMÍN a KADET“.

      V kategórii BOBRÍK sme boli najúspešnejší, pretože v silnej konkurencii (až 23 023 súťažiacich z celého Slovenska) sa z našich siedmich riešiteľov prebojovalo medzi úspešných až päť . Pochváliť by sme chceli predovšetkým Martina Funketa, Paulínku Čupkovú, Natáliu Strakulovú a Samuela Klimeka (všetci z 5.A), ktorí v celoslovenskom kole obsadili krásne prvé miesta. Medzi úspešných riešiteľov s minimálnou stratou bodov patril aj Márius Barnáš (5.A).

      V kategórii BENJAMÍN súťažilo v rámci Slovenska až 21 456 súťažiacich. Naše farby hájilo 8 žiakov, z ktorých dvaja boli v celoslovenskom kole zaradení medzi úspešných riešiteľov. Pochvala patrí Kristiánovi BednarčíkoviAndrejovi Kubalovi (obaja 6.A).

      V kategórii Kadet, kde súťažilo 17 530 žiakov a úlohy boli veľmi náročné sa našim siedmim súťažiacim až tak nedarilo a medzi úspešných riešiteľov sa tento rok neprepracoval žiaden z nich.

     • Ochranárik - okresné kolo

      VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE OCHRANÁRIK ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA 112 A CIVILNEJ OCHRANY

      Dňa 29.11.2019 prebehlo v sále Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku  vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“, ktoré zorganizoval odbor krízového riadenia Okresného úradu Kežmarok. Školský rok 2019/2020 je to už VII. ročník tejto výtvarnej súťaže. Vyhlasovateľom súťaže je Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Táto sekcia stanovila 9. septembra 2019 tému: „Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Naša žiačka, Sára Zupková, získala 1.miesto v okresnom kole v kategórii: žiaci II.stupňa ZŠ.

      Víťazná práca postúpila do národného kola. Výherkyni srdečne gratulujeme a želáme jej ešte veľa úspechov (nielen) vo výtvarných súťažiach.

  • Kontakty

   • Základná škola Toporec
   • skola@zstoporec.edu.sk
   • 052/4594137
   • Základná škola, Školská 7/6, 059 95 Toporec
   • 3615895O
 • Fotogaléria

  • Mesiac úcty k starším
  • Šarkaniáda
  • Jeseň na 1. stupni
  • Jesenné aranžovanie
  • Zachráňme si Zem - Súťaž v zbere plastových fliaš a vrchnákov
  • Deň otvorených dverí SŠ v Kežmarku
  • Pytagoriada
  • Vesmír očami detí
  • Karneval
  • Valentínska pohľadnica
  • Miss bábika
  • Mikulášsky turnaj